حال ما وقتی خوب است
که حال شما خوب باشد.

یوگای خنده از نو با هم

یوگای خنده (انگلیسی: Laughter yoga) تکنیک‌های علمی و عملی ست، شامل تکنیک‌های تنفس همراه با خنده ممتد داوطلبانه. یوگای خنده بر اساس این باور است که خنده‌ی داوطلبانه همان منفعت‌های بدنی و روانی خنده‌ی آنی را به همراه می‌آورد. یوگای خنده گروهی، با تماس چشمی و بازیگوشی های کودکانه بین شرکت کنندگان انجام می‌شود.

از جمله فواید آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تغییر ذهن شما تنها در عرض چند دقیقه با کمک ترشح هورمون های خاصی مثل اندورفین
  • کاهش تأثیرات مخرب استرس و تقویت سیستم ایمنی
  • تخلیه هوای مانده ته ریه ها
  • دریافت اکسیژن بیشتر و در نتیجه افزایش وضوح و بازدهی ذهنی
  • بهبود در ایجاد روابط
  • ایجاد نگرش مثبت به زندگی

زمان برگزاری

روز

ساعت

یکشنبه

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰

سه‌شنبه

۱۹-۲۰

محل برگزاری

کلاس یوگای خنده به صورت آنلاین و در اپلیکیشن قرار برگزار می‌شود.

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام یوگا خنده
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام خانوادگی
نام